Co je ozón a k čemu se používá?

Proč využít sílu ozónu?

Za běžných podmínek je ozón (O3) plynná látka modré barvy s velmi silnými oxidačními účinky. Ničí všechny běžně se vyskytující viry, bakterie a různé druhy patogenních mikroorganismů, které jsou k chemickým desinfekčním prostředkům imunní. Má charakteristickou vůni, kterou můžeme cítit ve vzduchu po letní bouřce. Jeho mimořádně silné oxidační a reaktivní schopnosti dělají ideální prostředek pro sterilizaci a dezinfekci prostředí. Je přibližně 50-krát silnější než chlór. Nezanechává po sobě žádné škodlivé částice. Na rozdíl od germicidních UV dezinfikátorů působí v celém prostoru, ne jen na ozářeném povrchu.
Je účinný při ničení bakterií, virů, plísní a jiných mikroorganizmů.Působí jako dezodorační prostředek, který redukuje příčiny zápachu jako je cigaretový dým, pachy zvířat, zápachy v kuchyni a další. Běžné chemické dezodoranty zápach jen překrývají na rozdíl od ozónu, který zápachy rozkládá.

Co je a kde se vyskytuje ozón (O3)?

Ozon je bezbarvý, ve vyšších koncetracích namodralý plyn, těžší než vzduch. Je tvořen třemi atomy kyslíku (O3). Přezdívá se mu také “aktivní kyslík“. Vzhledem k nahromaděné energii je molekula ozonu velmi nestabilní a po krátké době se zpět samovolně rozpadá na kyslík (O2). Při teplotě 20 °C, tlaku 101.3 kPa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 30 °C a stejném tlaku je poločas roozonzpadu jen 20 minut. Ozon není radikál.

Lidský čich rozpozná typickou svěží vůni ozonu již ve velmi nízké koncetraci. Běžně tuto vůni můžeme cítit po bouřce nebo při svařování elektrickým obloukem či u kopírovacích strojů. Slovo OZON znamená v řečtině “vonět”.

Ozon je přírodní čistící a desinfekční látka. Je to dosud nejsilnější oxidační činidlo, které je používáno v mnoha oblastech, jako je lékařství, zemědělství, potravinářský průmysl atd… Ozon je 3000x rychlejší než chlór a 25x účinnější než kyselina chloritá (NOCL), 2500x než chlornan (OCL) a 5000x než chloramin (NH2CL) a je přitom mnohem bezpečnější. Neexistuje žádný virus, bakterie, plísně a houby, které by odolaly ozonu.

Ozon má dezodorační efekt, to znamená, že redukuje nežádoucí zápachy v prostředí (cigaretový kouř, pachy zvířat, pot, zápachy z nátěrů, lepidel apod.). Ozon nemaskuje příčiny zápachu, ale trvale je odstraňuje!

Po aplikaci ozon nezanechává žádné stopy ani toxická rezidua a nezpůsobuje žádné alergické či dýchací potíže, které mohou vytvářet chemické dezinfekční prostředky.

Ozon přítomný v ovzduší je schopen oxidovat a touto cestou odstraňovat chemické sloučeniny a ničit patogenní mikroorganizmy.

Fyzikálněchemické vlastnosti ve srovnání s kyslíkem:
chemická značka O3 O2
bod tání -192.5°C -218°C
bod varu -111.9°C -182.7°C
molekulární váha 48 32
úhel vazby 127°
vzdálenost vazby 0.126 / 0.224 nm 0.121 nm
dipólový moment 0.55 Debye 0
magnetické vlastnosti diamagnetický paramagnetický
hmotnost při 0°C, 101.3kPa
(vzduch 1.29g)
2.143 g/litr 1.429 g/litr
rozpustnost ve 100ml H2O při 0°C,
101.3 kPa
49.4ml (106mg) 4.91ml (7mg)
přebytek energie při 0°C, 101.3 kPa 142 kJ / Mol 0
elektrický potenciál 2.07 V 1.23 V

 

 


V systémech klimatizací, hlavně na výparníku kde ze vzduchu je klimatizací odebráno velké množství vody, je toto prostředí velmi náchylné na vznik bakterií, viru, spor a plísní, které zde naleznou ideální životní podmínky. Ty jsou původcem zápachu, mohou ohrožovat zdraví řidiče a pasažérů (malých dětí, alergiků) nebo způsobovat korozi výparníku.

 

  • Ozón O3 slouží k dezinfekci klimatizací a nepříjemných pachů v autě, kde nepomůže ruční čištění nebo jiné čištění na bázi chemikálií. V automobilech jsou místa, kde zápach a špínu není možné odstranit nebo jsou těžce dostupná. V takových místech se tvoří bakterie, plísně, viry, houby, přístroj je schopen tyto mikroby pomocí ozónu zničit.
  • Ozón O3 vyčistí a odstraní zápach organického a neorganického původu.
  • Ozón O3 ničí znečištění chemického původu způsobené chemickou reakcí plastu, koberců, izolací, barev a laku.
  • Ozón O3 likviduje i ty patogeny, které jsou odolné vůči působení chlorových přípravků.