Ceník elektroinstalačních, montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou Milan Kondrčík. Zakázky se řídí ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

Elektroinstalace

Každý další pracovník
Tarif
600 Kč/h 1.200 Kč/h
      + 600 Kč/h
Základní sazba (1h) 600 Kč/h
1.200 Kč/h
    + 600 Kč/h
Doprava pracovníků v rámci Ostravy 300  Kč individuálně individuálně
Doprava – počítáno z Hlučína 15 Kč/km individuálně individuálně

Úprava základní ceny služby (příplatky a slevy)

 • Práce v době od 20:00 – 7:00 (včetně víkendů, státních svátků)                       
 • Vrtání do betonu, obkladů a dlaždic          
 • Bourací práce s kladivem
 • Paušální příplatek za práci s WC odpady

+ 50% /hodinu
+ 100 Kč/jednorázově
+ 100 Kč/hodinu
+ 300 Kč/jednorázově

Pokud je třeba nakoupit materiál a vybavení výlučně pro danou zakázku, je nutné k ceně započítat i čas strávený touto činností.

Společné podmínky pro všechny činnosti:

 • Uvedené ceny uvedeny bez DPH.
  Upozornění: sazba DPH (15 nebo 21%) bude dopočítána dle daňové povahy zakázky !
 • V případě čekání delším jak 10 minut je účtována min. účtovací jednotka 15 minut za každých započatých 15 minut čekání.
 • Technická konzultace na přání zákazníka nebo v místě zakázky, je účtována v sazbě za hodinu práce + případná doprava dle uvedeného ceníku.
 • V cenách není započítán nákup speciálního nářadí potřebného k výkonu práce nebo náhradní díly. Tyto položky ale vždy se zákazníkem konzultujeme.
 • Ceny se určují dle rozsahu práce, plochy, počty kusů a případně i dle dohody.

Objednávka / Dotaz