Ceník elektroinstalačních, montážních a servisních prací je platný pro poskytované služby firmou Milan Kondrčík. Zakázky se řídí ustanovením pro smlouvy o dílo dle §2586 – §2635 Zákona č. 89/2012 Sb. Ceny jsou považovány za cenu s výhradou ve smyslu §2622 Zákona č. 89/2012 Sb. Pokud není dohodnuto jinak, nebo není učiněna jiná nabídka, ceny tohoto ceníku jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 občanského zákoníku.

Elektroinstalace

Každý další pracovník
Tarif
individuálně individuálně individuálně
Základní sazba (1h) individuálně individuálně individuálně
Doprava pracovníka/ů v rámci Ostravy 300  Kč individuálně individuálně
Výjezd / doprava materiálu (cesta tam a zpět) 30 Kč/km individuálně individuálně

Úprava základní ceny služby (příplatky a slevy)

  • Práce v době od 20:00 – 7:00 (včetně víkendů, státních svátků)                     poplatek za výjezd 2.000 Kč + navýšení základní sazby za 1 hod. práce o 50%.

Společné podmínky pro všechny činnosti:

  • Uvedené ceny uvedeny bez DPH.
    Upozornění: sazba DPH (15 nebo 21%) bude dopočítána dle daňové povahy zakázky !
  • V případě čekání delším jak 10 minut je účtována min. účtovací jednotka 15 minut za každých započatých 15 minut čekání.
  • Technická konzultace na přání zákazníka nebo v místě zakázky, je účtována v sazbě za hodinu práce + případná doprava dle uvedeného ceníku.
  • V cenách není započítán nákup speciálního nářadí potřebného k výkonu práce nebo náhradní díly. Tyto položky ale vždy se zákazníkem konzultujeme.
  • Ceny se určují dle rozsahu práce, plochy, počty kusů a případně i dle dohody.

Objednávka / Dotaz